Slanský cyklomaratón  |  Šarišský cyklomaratón  |  Cyklotrasy  |  Triximobil  |  Fotogaléria  |  Fórum

o SCK - Šariš Prešov

Slovenský cykloklub (SCK) je záujmovou spoločenskou organizáciou, ktorá vznikla v júli 1994 a združuje ľudí so záujmom o pohyb na bicykli.

Na základe poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií zabezpečuje:

- koordináciu značenia cykloturistických trás,

- metodiku značenia cykloturistických trás,

- prideľovanie evidenčných čísel pre cyklotrasy,

- evidenciu a archiváciu dokumentácie,

- školenia značkárov cykloturistických trás,

- napojenie cyklotrás na európsku sieť.

SCK Šariš - Prešov je pobočkou SCK a samostatným dobrovoľným združením občanov s právnou subjektivitou. Na Ministerstve vnútra bol zaregistrovaný dňa 6.12.1999. Jeho poslaním je predovšetkým podporovať záujem ľudí o pohyb na bicykli organizovaním cykloturistických a športových podujatí a taktiež značenie cykloturistických trás.

Za dobu svojej činnosti sme usporiadali množstvo cykloturistických akcií, z ktorých sa niektoré stali tradičnými:

- Otvorenie cyklosezóny

- Burza bicyklov a súčiastok

- Okolím Prešova

- Okolo Domaše

- Slanskou cyklomagistrálou za zlatým zrnkom

- Jazda mieru na Zlatú Baňu (toto tradičné podujatie sme rozšírili o cyklotúru)

- Slanský cyklomaratón

- Šarišský cyklomaratón

- Záver cyklosezóny

Organizujeme aj ďalšie neformálne cyklojazdy v bližšom aj vzdialenejšom okolí Prešova.

V r. 2001 sme zorganizovali 6. Národný zraz cykloturistov na Sigorde, čím nás poverilo ústredie SCK v Piešťanoch.

V r. 2002 sme prvýkrát zorganizovali Slanský cyklomaratón na Zlatej Bani. V nasledujúcom roku bol maratón zaradený do série cyklomaratónov Merida Peleton MTB CUP a tohto roku organizujeme už jeho šiesty ročník. V roku 2004 sme okrem Slanského cyklomaratónu na Zlatej Bani, začali pre širokú verejnosť organizovať aj Šarišský cyklomaratón v Prešove, ktorý sa v minulom roku 2006 stal najmasovejšou nami organizovanou akciou s účasťou cez 200 pretekárov. Organizovali sme aj turistické jazdy v okolí Prešova. V r. 2007 sme pokračuovali v organizovaní podujatí pre verejnosť ako aj neformálnych jázd v širšom okolí Prešova. Na 7. júl sme pripravili VI. ročník Slanského cyklomaratónu na Zlatej Bani a 29. septembra 4. ročník Šarišského cyklomaratónu. V r. 2008 sme naďalej organizovali tradičné podujatia, pre široku cyklistickú verejnosť. Cez leto sme v meste Prešov skúšobne prevadzkovali Triximobil, niečo ako taxi s ľudskym pohonom, v budúcom roku planujemu jeho prevádzku rozširiť. 

V roku 2003 sme zaregistrovali vlastnú internetovu doménu WWW.SCK-SARIS.SK a sprevádzkovali na nej nové internetové stránky, na ktorých informujeme verejnosť o našich aktivitách, ale aj o iných podujatiach v regióne a na Slovensku.

V r. 2003 sme zorganizovali cyklozájazd na ostrov Elba, v roku 2004 na ostrov Brač a Makarsku a v roku 2005 do Talianska na Palmovú riviéru. V roku 2006 sme bicyklovali na Makarskej riviére a priľahlých ostrovoch, v roku 2007 sme si to zopakovali, síce bez ostrovov ale pridali sme si rafting na rieke Cetina a v Septembri sme sa pozreli zasa na Palmovu rivéru. V roku 2008 sme boli prý krát v Grécku a to na ostrove Thassos a v roku 2009 sme prejazdili Olymsku rivéru a vystupili sme aj na Olymp, najvyšší vrchol Grécka.

2003 Elba, Taliansko
2004 ostrov Brač a Makarska riviera, Chorvatsko
2005 Palmova riviéra, Taliansko
2006 Makarska riviéra a priľahlé ostrovy, Chorvátsko
2007 Makarska riviéra a priľahlé ostrovy, Chorvátsko
2008 ostrov Thassos, Grécko
2009 Olymska rivéra, Grécko
2010 Elba, Taliansko
2011 Čierna hora
2012 Neapol a okolie, Taliansko
2013 Crikvenica a okolie, Chorvátsko
2014 ostrov Korfu, Grécko 

 

V r. 2001 sme zlegalizovali a vyznačili Slanskú cyklomagistrálu (na území okresu Prešov). Značenie tejto trasy bolo obnovené v r. 2004.

Podieľali sme sa na značení Karpatskej cyklomagistrály, ukončili sme legalizáciu a označenie /maľovanie/ cyklotrás v okolí Humenného, značili sme cyklookruh v okolí Pečovskej Novej Vsi. Spolupracujeme na projekte Torysskej cyklomagistrály. V spolupráci so združením Ekosvinka sme zlegalizovali a vyznačili cyklotrasy v rámci projektu Šarišské cyklotrasy. Spolupracujeme aj s odbormi regionálneho rozvoja VÚC a OU pri plánovaní rozvoja cyklotrás v našom regióne.

Zúčastňujeme sa rôznych cyklopodujatí na Slovensku ale aj v zahraničí, kde reprezentujeme mesto Prešov a región Šariš (zrazy cykloturistov, cyklotúry, cyklomaratóny, 24 hodinovka v jazde na horskom bicykli a iné). Sme zaregistrovaní notárskou komorou ako prijímateľ 2% zaplatenej dane a v roku 2004 nám okrem individuálnych prispievateľov prispela aj f. Kronospan v rámci projektu Dar pre zdravý život. Ďakujeme všetkým prispievateľom za prejavenú dôveru.

V r.2002 nás podporila grantom Komunitná nadácia Prešov pri vydaní Prešovského bicyklového kalendára, ktorý vydávame aj v nasledujúcich rokoch. V r. 2003 nás podporila grantom Nadácia Ekopolis - Banská Bystrica na projekt Šarišské cyklotrasy, ktoré boli vyznačené v v šarišskej vrchovine. Našu činnosť podporuje dotáciami taktiež mesto Prešov. V r. 2004 sme uspeli v grantovej súťaži f. Kronospan “Dar pre zdravý život” projektom “Šarišský cyklookruh” v dĺžke 25 km, ktorý je prvou vyznačenou cyklotrasou pre horské bicykle v našom regióne, ktorá vedie prevažne po lesných cestách. V roku 2005 bol vyznačený cyklookruh “Povodím Svinky” v dĺžke 85 km a cyklotrasa “Údolím Svinky” z Ľubovca do Obišoviec, zatiaľ pre nedostatok financií len maľovaným značením.

V budúcnosti chceme pokračovať v organizácii tradičných podujatí, ku ktorým pribudnú aj ďalšie. Budeme sa zúčastňovať podujatí, iných organizátorov a prezentovať mesto a región v okolí aj cudzine. Budeme pokračovať v legalizácii a značení cyklotras v okolí, ako aj pomáhať s ich prípravou pre obce a združenia, ktoré budú mať o ne záujem.

 


Administrácia | © LuHo, 2005-2007